2015 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN VAN HET WATERSCHAP HOREN NIET POLITIEK TE ZIJN

Voor wat ik er van weet zijn de waterschappen er omdat wij het water willen controleren en dat dit geen politieke zaak is. Het is werk van deskundigen op een specialistisch gebied. Steeds meer en meer maken de Tweede Kamer partijen de waterschappen tot een politieke zaak. In mijn beleving zouden landelijke partijen niet eens als partij hier in moeten willen participeren. Men zou waterspecialisten de vrijheid moeten geven om zich in te zetten voor deze bestuursvorm.  In het verleden (vóór 2008) waren er geen bij partijen bij de waterschappen, alleen maar individuele kandidaten. Deze waterspecialisten kunnen zich volledig inzetten voor dit stukje landsbelang én nationale trots. De watervraagstukken zijn namelijk alles omvattend en dienen iedereen in Nederland. Al het leven. Waterspecialisten zijn in staat, om geheel los van de politiek, weloverwogen keuzes te maken. Zoals bijvoorbeeld het wel (of niet) verzilten van het Volkerak-Zoommeer. Ikzelf ben tegen verzilting.

Zoals u mij hier op mijn persoonlijke sociale mediasite leert kennen, verzet ik mij behoorlijk tegen de bestaande politieke wereld waar ik, net zoals u, aan onderhevig ben. Ik ben mij bewust van de huidige tendens rondom de provinciale verkiezingen die gelijktijdig gehouden worden met de waterschapsverkiezingen. Ik irriteer mij. Deze keer wil ik mijn irritatie weloverwogen en grondig voor u uitdiepen door middel van deze bijdrage…

De landelijke politieke situatie heeft in mijn ogen te veel invloed op het stemgedrag bij deze waterschapsverkiezingen. Dit zou niet zo mogen zijn. Provinciaal politiek stemgedrag is mij volstrekt helder, maar waterschapstechnisch kan ik alleen maar vinden dat de landelijke partijen eigenlijk niet eens een keuze zouden moeten zijn. Dit schept te veel belangen en voorwaarden. Ten overvloede: daar zijn de waterschappen nooit voor bedoeld.

Neem uw wraak op de landelijke partijen, zoals u weet mogen ze, in hun huidige vorm, van mij uit het waterschap verdwijnen. Men heeft het er zelf naar gemaakt en ik denk dat u hier echt keuzeresultaat kunt behalen door bij de waterschapsverkiezingen niet op een landelijke partij te stemmen.

Ik steun ‘Ons Water’ omdat ik tegen de verzilting ben en ik dit op deze manier kan tonen. U hoeft niet op mij te stemmen, maar u zou bijvoorbeeld wel kunnen overwegen op Aydin Akkaya te stemmen. Plaatselijk mijn politieke concurrent, maar in deze verkiezingen een fanatiek en gedreven persoon. Hij voert campagne als geen ander, want hij wil ‘erin’, hij wil onze kennis exporteren naar zijn roots en daar het verschil maken. Onze gezamenlijke belangen delen voor een betere wereld waarop wij allemaal wonen.

Marcel Mulder.