2015 COURAGE VVD

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID, DEMOCRATIE EN WERELDVREEMDHEID (VVD)

Na mijnheer Opstelten had ik de ijdele hoop dat de zogenaamd liberale VVD een meer liberaal softdrugsbeleid zou kunnen gaan hanteren. Maar niets is minder waar.

De nieuwe wereldvreemde minister van Veiligheid en Justitie denkt namelijk dat je van wiet en hasj roken direct doodgaat. Dus voorlopig zal er wel doorgegaan worden met het aanpakken van de wiethandel. Kost té veel capaciteit bij overheid en justitie. Dit gaat ten koste van uw aangiften: menig Nederlander weet precies wat ik bedoel. Vaak doet men al niet eens meer de moeite om aangifte te doen. Dan kan de VVD zich weer op de borst slaan dat Nederland veiliger is geworden. Right!

In de Verenigde Staten zijn ze Nederland op verstandige wijze voorbij gestreefd en dat kan hen 16 miljard per jaar opleveren. Ik moet hier even bij opmerken dat men 10 miljard verdient en 6 miljard bespaart aan bestrijdingskosten. Nu is Nederland geen V.S. maar een miljardje moet wel lukken denk ik toch zo? Kan de moeder van staatssecretaris van Rijn wat vaker naar het toilet geholpen worden.

Hopelijk gebruikt de plaatselijke VVD hun netwerk eens om hier wat mee te doen. Het gaat namelijk nergens over.