2016 EU EUROPA EUROPESE UNIE TERRORISME VEILIGHEID VEILIGHEIDSDIENSTEN

TOTAL RECALL

De film “TOTAL RECALL”, de scene waar een ieder die een bepaald gebied binnen wil gaan en waar iedereen door een soort full real-time bodyscan gaat, dwaalt al vele maanden door mijn hoofd. Ik probeer me namelijk al maanden voor te stellen hoe onze steden er in de nabije toekomst gaan uitzien. Veel Science Fiction films hebben profetische elementen in zich. Gezien de ernst en omvang van het terroristisch jihadistisch moslim islamisme, zie ik het beeld van de bodyscan een steeds realistischer vorm aannemen in mijn gedachten. Het is met groot verdriet dat ik voor mijzelf erken dat de overheid veiligheidszones van totale controle zal moeten gaan realiseren. De samenleving verkeert in groot gevaar. De totale aanval op onze vrijheid is namelijk begonnen. Een volledige overheidscontrole zal onze vrijheid óók beperken. De overheden staan met de rug tegen de muur en hebben volledig gefaald. Hele grote veranderingen staan ons te wachten. Want hoe ontzettend slecht heeft de politiek geanticipeerd op de immigratiepolitiek, de integratie en het opkomende Islamisme? Waar is het fout gegaan? Wat kunt u gaan verwachten?

TotalRecall

Vandaag is bekend geworden dat de veiligheidsdiensten van alle Europese landen wekelijks samenkomen in Nederland. Dit is niet negatief, maar zoals ik eerder heb geschreven is het vreemd dat het Europese veiligheidssysteem aan alle kanten rammelt: informatie wordt slecht opgeslagen, gedeeld, geanalyseerd of er is zelfs simpelweg te weinig capaciteit en er zijn te weinig (betrouwbare) Arabisch sprekende medewerkers. Een overheid is er om burgers te beschermen. Het is niet meer dan normaal dat veiligheidsdiensten informatie gestructureerd en adequaat met elkaar delen. Zéker met het opkomende terroristisch jihadistisch moslim islamisme, iets wat zich al jaren aankondigt, had de overheid veel beter voorbereid moeten zijn. Dat men dit niet is, is kwalijk te noemen. Nog kwalijker is het feit dat er zonder adequate controles ‘vluchtelingen’ worden binnengelaten.

Ik schrijf ‘vluchtelingen’, omdat is gebleken dat het overgrote deel van de ‘vluchtelingen’ geen vluchtelingen zijn in de formeel asieltechnische formulering. Zij zijn voornamelijk economisch vluchteling óf terroristisch jihadistisch moslim islamist.

De overheden van Europa en de Europese Unie als overkoepelend orgaan zijn totaal niet voorbereid op de massale instroom van voornamelijk de verkeerde ‘soort’ vluchteling. Het strookt aan middelen en capaciteit om afgewezen asielzoekers uit te zetten én het strookt daarbij ook nog eens aan middelen en capaciteit om de sterk toenemende criminalisering, waarbij verkrachtingen, aanrandingen en ander zwaar (psychisch)geweld de boventoon voeren, kordaat aan te pakken. Het is dweilen met de kraan open: er zijn honderdduizenden personen Europa binnengekomen die niet gecontroleerd en geregistreerd zijn. Terwijl u en ik een biometrisch paspoort dienen te hebben, lukt het de overheden niet om een gezamenlijk systeem met de nieuwste biometrische gezichts- en/ of irisscans op te zetten voor de nieuwkomers.  Het is een complete administratieve chaos: staatsgevaarlijke personen krijgen enkelbandjes, maar uiteindelijk worden zij niet afdoende in de gaten gehouden. Uiteindelijk kostte dit een priester in Frankrijk letterlijk en figuurlijk zijn kop. Ondertussen zitten alle verantwoordelijke politici nog op de plaats, terwijl in een Duitse AZC bommen werden gemaakt! Het vertrouwen van de burger is ernstig geschaad, met toenemende polarisatie en verrechtsing tot gevolg. Afstevenend op een opstand of misschien zelfs wel een burgeroorlog. Voor dit laatste hebben mensen binnen de veiligheidsdiensten overigens al gewaarschuwd in analyses en in een jaarverslag.

Buiten de opstand van de oorspronkelijke bewoners, is er ook nog een aanval aan de gang op onze vrijheid en veiligheid. Het meest ernstige feit is dat er honderden automatische vuurwapens en andere zeer zware wapens in Duitsland zijn gevonden op plaatsen die gelieerd zijn aan islamitische instellingen en/ of personen. Er zijn ook gedetailleerde plannen gevonden waaruit blijkt dat men uitvoerig en langdurig (veligheids)infrastructuur in de Duitse stad Berlijn in kaart heeft gebracht. Het vermoeden bestaat dat de plaatsen van diverse toegangswegen die in kaart zijn gebracht, doelen zijn om de stad te belegeren. Kortom de terroristisch jihadistisch moslim islamisten zijn heel wat van plan. Daar zijn u en ik en de veiligheidsdiensten waarschijnlijk niet op voorbereid. Niet op deze schaal.

In een eerder stuk schreef ik over de mogelijkheid van tienduizenden terroristisch jihadistisch moslim islamisten in Europa die klaar staan om aanslagen te plegen. Deze week heeft de Franse veiligheidsdienst toegegeven dat men zeker 10.000 terroristisch jihadistisch moslim islamisten, alleen al in Frankrijk, heeft gedocumenteerd. De aantallen uit mijn vorige schrijven blijken dus nog vele malen hoger. Uiteindelijk, als de problemen rondom Turkije nóg groter worden, zou het kunnen dat Europa te maken krijgt met meer dan 30.000 terroristische jihadistische moslim islamisten en hun haatplanning.

Het is ‘vijf voor twaalf’, de grenzen moeten dicht. Eerst moeten de overheden binnenslands de zaken op orde krijgen. Er zijn personen onder ons die ons willen vernietigen. Politici zwerven van absurd duur beveiligde top naar volgende top. De burger voelt zich totaal in de steek gelaten. Holle frases over maatregelen en nog meer maatregelen worden niet meer geloofd. De staatsmedia wordt niet meer gevolgd. Ook de westerse-revolutie-voortekenen dienen zich aan op media zoals Twitter. De burgers gaan dit niet pikken én net zoals ooit de Franse Revolutie kwam, voorspel ik een Europese revolutie. Deze is al bloedig begonnen en deze zal bloedig eindigen.

Onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil stug niet opschalen naar het hoogste niveau, maar u en ik weten dat opschaling naar het hoogste niveau noodzakelijk is.  

Let wel: een vluchteling is voor mij persoonlijk ten allen tijde welkom. Daar de sociale-, economische-, educatieve- en arbeidsperspectieven voor deze mensen in onze moderne maatschappijen niet groot zijn, de maatschappelijke impact door slecht integrerende bevolkingsgroepen té groot zijn, lijkt het mij verstandig om vluchtelingen in de regio waar zij vandaan komen op te vangen. Dit dan met alle middelen om veilig, beschermd, voorzien in eerste behoeften en educatie, te wachten op het moment dat het weer veilig is om hun geboortegrond weer leefbaar en vruchtbaar op te bouwen. Hopelijk met hernieuwde waarden en normen. Als opmerking wil ik hierbij plaatsen dat het mij bevreemd dat voornamelijk jonge, alleenstaande mannen van strijdbare leeftijd, naar Europa lijken te komen. In Syrië zijn het de Koerdische mannen en vrouwen die het opkomende terroristisch jihadistisch moslim islamisme met succes bestrijden. Maar goed, dat zijn Koerden.