2015 ARMOEDE HUREN LOUIS VAN DER KALLEN WOONBOND

LEERMOMENTEN

Ik ben me er terdege van bewust dat ik mijzelf in ‘de spotlight’ plaats. Ook is het soms voor collega’s onnavolgbaar wat ik doe. Althans, ik overleg met de partijtop en maak duidelijk waar ik mee bezig ben en vraag toestemming. Het communiceren via deze site is ontstaan doordat Facebook het beleid heeft aangepast, maar gezien de bezoekers en volgers op deze site, in slechts een paar dagen, krijg ik er ook zin in om deze ingeslagen weg te vervolgen. Het is sowieso mijn mening dat je in de politiek moet laten zien en horen waar je mee bezig bent.

Ik hanteer mijn eigen stijl die vaak (enorm) afwijkt van de geijkte paden. Dit heeft men kunnen zien toen ik streed voor het poppodium, maar ook in tal van andere zaken. Gedrevenheid voert bij mij de boventoon. Hierin laat ik mij niet zo maar remmen. Maar wel met de goede argumenten natuurlijk.

Zo belde ik vanmorgen met onze voorman Louis. Op het internet had ik het volgende gelezen en tja, dan wil ik graag wel even de hoed en de rand weten. Als het gaat om de gemeente Bergen op Zoom. ,,Het is toch niet normaal!”

Louis wees mij erop, en dit hamert hij er altijd bij ons in, dat dit geen gemeente politiek is. ,,Wij hebben er niets over te zeggen en wij kunnen er niets aan doen”. En waar Louis een hekel aan heeft is politici die voor de bühne wat roepen en zo de mensen de indruk geven dat zij daar over gaan. In dit geval ga ik dus niets roepen en niets doen maar het toevoegen aan de leermomenten van een vers-politicus.

Blijft onverlet dat ik het niet normaal vind en hoop dat de onzinnige maatregelen van de landsregering er niet voor gaan zorgen dat er in Bergen op Zoom een grotere armoedeval ontstaat. Het is voor velen al moeilijk genoeg.

,,Het is toch niet normaal!”

Goede morgen.