2015 DE ZORG ICT PRIVACY

KRITISCHE JOURNALISTIEK GRAAG INZAKE PATIËNTENDOSSIER!!!

Soms lijken de media wel een doorgeefluik. Kritisch zijn is soms best goed. Vandaag in BN DeStem: Huisartsen West-Brabant: geef snel inzage in je patiëntendossier

De eerste kamer schoot het elektronisch patiëntendossier af. De overheid trok zich terug uit dit project. Gelukkig maar, want overheid en ICT...

Maar particulier ging men toch door…

De kritische geluiden van experts: ,,Huisartsen en apothekers zijn het afgelopen jaar met premies gelokt om zich aan te sluiten bij het LSP en om Nederlandse burgers over te halen toestemming te geven hun medische gegevens in te laten zien. Dit is in vele gevallen gebeurd op basis van vertrouwen in de zorgverlener zonder dat de burger goed geïnformeerd was over de consequenties van het geven van deze (opt-in) toestemming.” (bron)

Het is jammer dat deze kritische belichting niet terug te vinden is in de artikelen op de site van BN DeStem en in de krant.

M.i. hebben de (huis)artsen wel een punt, maar het kan ook anders. Er zou een optie mogen komen waarbij alleen in spoed- of noodgevallen op basis van onderhavige casus inzage mogelijk is. Inclusief de optie dat in het geval van spoed- of noodgevallen er altijd een melding in het dossier komt wanneer er door derden inzage is verkregen en door wie.

De zorgverzekeraars willen maar al te graag uw profiel kunnen schetsen. Tenslotte willen zij de bijna twee miljard die zij gezamenlijk op de bankrekening hebben staan alleen maar laten groeien.  Niets is veilig op het internet, nooit. Dus neem geen risico is mijn devies. Het laatste beetje privacy dat u heeft mag u van mij goed koesteren, maar u beslist zelf!

Als u niet wilt: https://www.ikgeentoestemming.nl/

Goede morgen.

UPDATE:
BN DeStem
Huisarts: ‘Eerst duidelijkheid over veiligheid elektronisch patiëntendossier LSP’