2015 B&W BOMENKAPPEN VIJVERBERG

KAP DAAR NU EENS MEE!

Gaat het onnodig bomen kappen de nieuwe hobby worden van ons college? Het lijkt soms wel of er altijd iets kapot moet worden gemaakt door politici…

Ik trek fel van leer tegen dit soort zaken. Bomen zijn belangrijk. Dit weet zelfs een klein kind. Het lijkt mij dat dit onderwerp weer hoog, bovenaan, op de agenda geplaatst mag gaan worden. ‘Wij’ zijn dan wel de groenste gemeente, maar dit komt echt niet door onze binnenstad. En trouwens, laten we doorstoten en met straatlengte de groenste gemeente blijven. Het kan de hittestress, fijnstof maar tal van andere zaken aanpakken (.pdf). Bomen zijn ook prettig vooral voor de psyche, want groen is mooi en rustgevend. Een boom is voor mij persoonlijk één van de mooiste dingen van de natuur. Voor deze knoesten heb ik respect. Het kappen van een boom, zonder bittere noodzaak, zou voor mij persoonlijk onmogelijk moeten zijn.

Dit keer is het ‘de Vijverberg’, maar de ‘Kijk in de Pot’ is er bijvoorbeeld ook berooid vanaf gekomen. Het lijkt zowaar de grootste kakbak van de regio. Leuk voor de honden natuurlijk, maar het ouderwetse genieten van spelende kinderen is natuurlijk al heel lang verleden tijd. Mijn partner en ik hebben er wel eens een poging gedaan om lekker te gaan zonnen op ‘Kijk in de kakbak’. Tussen de poep dus. Laten ‘we’ de richting die voor ‘de Kiek’ is ingegaan niet laten ingaan voor ‘de Vijverberg’. Één grote kakbak in Berrege lijkt mij wel voldoende zo.

Afgelopen morgen heeft onze partijleider de woordvoerder van de bewoners rondom de Vijverberg uitgelegd wat de rol van de gemeenteraad is. Eigenlijk speelt de gemeenteraad geen rol. Het is aan alle bewoners in Bergen op Zoom, om zelf als belanghebbenden (belangrijk punt!), vandaag nog in de pen te klimmen en de bomen in hun leefomgeving te nomineren als monumentale boom. Zodra uw boom of bomen op de lijst staan zal het kappen van een boom, op besluit van ons college, een stuk moeilijker gaan.

Alhier het voorbeeld: download als .pdf

UPDATE 07-03-2015:

 

BN DeStem:

Bomenkap Vijverberg voorlopig uitgesteld

door Marc Molenaars BERGEN OP ZOOM – De kap van zestien bomen langs de Vijverberg in Bergen op Zoom-Oost is enige tijd uitgesteld. De gemeente schort de werkzaamheden op na protesten uit de buurt. Bewoners van de Kruidhof en omliggende straten verzetten zich tegen de kap van enkele bomen waarmee de gemeente de bestaande laanstructuur langs de Vijverberg wil doorbreken. Het gebied moet een meer parkachtige inrichting krij­gen. Daarvoor wordt ook een aan­tal bomen verplaatst en worden enkele nieuwe bomen geplant. Aan de Beukstraat staan een paar bomen in de weg voor de geplande nieuwbouw. „Als gevolg van de protesten uit, zijn er vragen gesteld door enkele politieke partijen. Er is blijkbaar nogal wat onduidelijkheid over de voorgeno­men werkzaamheden en de toe­komstige invulling van het gebied. Het lijkt de wethouder ver­standig om iedereen bij te praten en uit te leggen wat er te doen staat voordat er daadwerkelijk wordt gekapt”, zegt een woord­voerder van de gemeente. Die uitleggen krijgen politici en buurtbewoners tijdens de commissie Stad en Ruimte op 16 maart.

Het uitstel is natuurlijk goed nieuws, maar de uitspraak: ,, voordat er daadwerkelijk wordt gekapt ”, wijst niet op inkeer maar op het niet lijken te willen inkeren. Als het citaat klopt natuurlijk.