2016 ASIELZOEKER(S) B&W CDA COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers EU EUROPA EUROPESE UNIE FRANK PETTER VLUCHTELINGEN

HET IS SCHANDALIG

Wat nodig is, dat is nodig. Als mensen huis en haard moeten verlaten, dan hebben zij recht op hulp en opvang. Dat onze gemeente hieraan mee werkt is mijn inziens zelfs belangrijk. Toch wil ik een oproep doen aan ons partijbestuur en het bestuur van Bergen op Zoom om meer nuance aan te brengen bij de ‘vluchtelingenhandel’. De manier waarop onze landsregering en de Europese Unie de vluchtelingencrisis aanpakt botst met de internationale mensenrechtenverdragen. Er klakkeloos mee instemmen, zonder op zijn minst een protest of kanttekening te plaatsen, zal niets aan deze ‘vluchtelingenhandel’ veranderen.

Uiteraard kan het zo zijn dat de Turkse regering, onder leiding van Recep Tayyip Erdoğan, de ‘vluchtelingenkoehandelsdeal’ gaat opzeggen. Ik plaats hier een grote kanttekening bij: volgens internationaal recht is een land verplicht om zijn landgrenzen te bewaken. Zo ook de Turken. De tijd van zachte heelmeesters en stinkende wonden moet maar eens voorbij zijn. Het uitzetten van vluchtelingen vanuit Griekenland naar Turkije is door de Griekse rechters meerdere malen tegengehouden en illegaal verklaard. Zoals velen al eerder stelden is dit tegen het internationale recht in. De Europese ‘dealmakers’ hebben hun werk niet goed gedaan.

De enige taal die Recep Tayyip Erdoğan spreekt is de taal van ‘daadkracht’ en ‘duidelijkheid’, of te wel: er moet met de vuisten op tafel geslagen worden. Deze man is moeilijk voor rede vatbaar. Er moeten sancties aan Turkije worden opgelegd als men niet doet wat men moet doen: de grenzen bewaken. Deze man is persoonlijk verantwoordelijk voor de doden die gaan vallen als hij de grenzen weer openzet. Daar moet hij openlijk op gewezen worden. De Nederlandse Gemeenten zouden via de landsregering eens duidelijk kunnen maken dat het beschamend is hoe er een schimmig politiek spel gespeeld wordt over de ruggen van ontheemde mensen. Hier moet men eigenlijk niet aan mee willen doen. Hierover is het internationaal recht heel duidelijk.

De Bergse politiek zou mijn inziens het voortouw moeten gaan nemen. Het hele asielbeleid van Europa en zo ook Nederland strookt de burgers tegen de haren in. Vele kerken en andere belanghebbenden vragen de politiek om zich hard te maken voor de minderheden onder de asielzoekers, de christenen. Ik hoop dan ook dat onze Burgemeester, Frank Petter (CDA) zich wil uitspreken, want de christenen worden massaal afgeslacht en de wereld kijkt toe. Het zijn maar een paar woorden die zinnen maken, een paar zinnen die zingeving verspreiden.

De Europese Commissie heeft gisteren het plan geopperd om  Afrikaanse landen te korten als zij hun door Europese landen uitgewezen burgers niet terug opnemen. Te korten in ontwikkelingshulp. Of te wel: onschuldige mensen straffen. Schandalig. Het is de politiek die rot is, niet de mensen. Het moet anders, maar niemand lijkt het voortouw te nemen…