2015 B&W FRANK PETTER KERNENERGIE RAMPENPLAN TERRORISME TWEEDE KAMER VEILIGHEID

EVACUATIEPLAN 2015

Lees even de vraag en het antwoord…

21-01
VRAGEN EX ART. 39 INZAKE DISCUSSIES DOEL, KENMERK LK/MM/15005

ANTWOORD, KENMERK U15-001768(.PDF)

Men erkent dat de plannen niet meer actueel zijn en dat men hier wat aan gaat doen. Ook vindt men het rapport van Greenpeace niet meer actueel. Ondertussen is er na de ramp in Japan genoeg lering getrokken om globale voorlichting en evacuatieplannen aan de burgers voor te leggen, totdat men in detail weet wat te gaan doen.

Mocht het onverwijld eerder fout gaan, dan dempt men de put met het verdronken kalf erin. U weet niet wat de actuele stand van handelen is tijdens een ramp. De overheid weet niet hoe met actuele kennis te handelen.

Ik vind zorgelijk dat er geen prioriteit gegeven kan worden aan een acuut opstellen van een tijdelijk noodscenario. Zeker gezien de actualiteit rondom de kerncentrales. Dit noodscenario zou kunnen bestaan uit korte en actuele voorlichting en de uitleg dat de overheid werkt aan een nieuw evacuatieplan, maar dat dit grondigheid en tijd vergt. Door dit door te plaatsen en vragen te stellen hoop ik dat u zich via dit kanaal toch enigszins op de hoogte gesteld voelt. Meer kan ik er niet van maken. Verdiep u zelf eens in het onderwerp anders.

UPDATE 24-02-2015:
NOS:
BRANDWEER NOG NIET AF VAN BEZUINIGINGEN

DE GELDELANDER:
BRULS WAARSCHUWT MINISTER VOOR ‘ONGELUKKEN’ BIJ POLITIE

Bovenstaande zaken zijn zeer relevant als de Bergse raad binnenkort de koppen bij elkaar steekt om over dit onderwerp te praten.