2015 ONDERWIJS

EINDELIJK: MAAGDENHUIS 2015

Het onderwijs. Ook daar is veel mis. Keer op keer heeft men het onderwijs ‘vernieuwd’. Het is er allemaal niet beter op geworden. De studenten willen meer democratie in het onderwijs. Een nobel streven. Het is goed om te zien dat de studenten zich druk maken over de democratie. Hopelijk gaan ze dit later, in veel bredere zin, blijvend verdedigen. Lijkt mij hard nodig. De machtselite is te sterk aan het worden. De gewone man en vrouw te machteloos.

Hopelijk is dit alles een opmaat naar een grotere protestbeweging onder ons Nederlanders. Het gaat tijd worden dat wij ons gaan roeren. Iedereen klaagt, maar ik zie weinig tegenbeweging.

Hulde voor de studenten die zich roeren!

Goede morgen.