2015 D'66 YVONNE KAMMEIJER

BESTE YVONNE,

Beste Yvonne,

Vanmorgen las ik een stukje in de BNDeStem. Het is in de morgen altijd fijn op te staan met de hersenspinsels van een charmante en intelligente vrouw. Alleen schrok ik vandaag wel een beetje. Hopelijk is het de communicatie tussen de journalist, jou en zijn toetsenbord geweest, want het staat er allemaal niet echt al te handig.

Allereerst heb ik mij voorgenomen om geen politiek te gaan voeren over de ruggen van zieke mensen. Ik moet mijn woorden dus zeer zorgvuldig gaan kiezen. De zeikerd die ik hier op mijn sociale mediasite lijk, ben ik niet in het echt. Ik kán zaken positief benaderen. Iets wat jij, denk ik, ook iets té positief lijkt te hebben gedaan met de uitspraken in de krant. Derhalve ga ik van het positieve uit en ga ik er vanuit dat je bedoelde dat je er vanuit gaat dat de positieve reacties tijdens de voorlichtingsmomenten die de gemeente gaf je deze visie hebben doen laten verkondigen.

Rest mij niets anders dan je er op te wijzen dat het niet zo kan zijn dat in heel Brabant de uitslag wezenlijk anders is dan in Bergen op Zoom. Twee derde van de zorgvragers heeft niemand in de directe omgeving die taken kan overnemen als de professional uitvalt volgens de BNDeStem enquête. Heel ‘plat’ gelezen lijkt het mij zo dat deze mensen niet zonder zware omslachtigheid op de voorlichtingsavonden zijn geweest, of te wel, zij waren daar gewoon niet. En beste Yvonne, ik hoop, nu ik daar op wijs, dat je dit misschien best erkent. Het zijn vaak de mondige en ‘brutale’ mensen die de halve wereld ‘hebben’. De zielige en hulpeloze mensen die moeten wij beschermen. Vandaar ook de politieke afspraak om geen politiek te gaan voeren over de ruggen van zieke mensen.

De titel van de BNDeStem: ,,Wethouder Bergen op Zoom: ‘Zorg ook zaak van burger zelf”’, raakt mij dan ook hard. Niemand mag buiten de boot vallen was ‘de afspraak’. En geloof mij, er zullen mensen buiten de boot vallen. Je kunt niet garanderen dat dit niet gaat gebeuren. Laten we dus allemaal op onze woorden passen.

Laten we er vanuit gaan dat dit alles een verschil van inzicht en/ of communicatie is. Toch merk ik op dat ik lichtelijke politieke motieven begin te ruiken als het gaat over dit onderwerp. Persoonlijk vind ik dit niet gepast. Laat je geen uitspraken uitlokken. Voor zowel de hulpbehoevenden als voor de politiek is er nog geen inzicht over hoe de decentralisaties zich gaan vormen en hoe alles gaat lopen.

Ik vrees dat je iets wat te positieve hoop hebt als het gaat om Bergen om Zoom. Ben wel blij dat je er met vol goede moed en positiviteit in staat.

Bedankt voor je aandacht en eventuele reactie en tot binnenkort in de politieke ‘arena’,

met vriendelijke groet,

Marcel Mulder

UPDATE 13-03-2015:
De eerste Bergse familie die behoorlijk in de problemen komt.